اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/امید-بخش-ترین-آیه-قرآن-براى-گناهکاران.html&text=امید بخش ترین آیه قرآن براى گناهکاران

اشتراک گذاری