اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/انجام-این-کار-قلب-شیطان-را-پاره-پاره-می.html&text=انجام این کار قلب شیطان را پاره پاره می کند

اشتراک گذاری