اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/اگر-زن-و-مردی-نامحرم،-با-هم-در-آسانسور-ق.html&text=اگر زن و مردی نامحرم، با هم در آسانسور قرار گیرند، اشکالی دارد؟

اشتراک گذاری