اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/اگر-مومن-هستید،-پس-شوخی-کنید.html&text=اگر مومن هستید، پس شوخی کنید!!

اشتراک گذاری