اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/این-افراد-جهنمی-هرگز-آمرزیده-نمی-شوند-و.html&text=این افراد جهنمی هرگز آمرزیده نمی شوند و نمی توانند بهشت روند

اشتراک گذاری