اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/این-دعا-مستجاب-می-شود.html&text=این دعا مستجاب می شود

اشتراک گذاری