اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/این-صلوات-را-به-هیچ-وجه-از-دست-ندهیم.html&text=این صلوات را به هیچ وجه از دست ندهیم

اشتراک گذاری