اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/برگزاری-عقد-در-ماه-محرم.html&text=آیا ازدواج یا مراسم عقد در دو ماه محرم وصفر اشکال شرعی دارد؟

اشتراک گذاری