اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/بهترین-ذکر-در-سجده.html&text=بهترین ذکر در سجده

اشتراک گذاری