اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/بهترین-عمل-و-ذکر-در-ماه-شعبان-چیست؟.html&text=بهترین عمل و ذکر در ماه شعبان چیست؟

اشتراک گذاری