اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/بیماران-چگونه-نماز-بخوانند؟.html&text=بیماران چگونه نماز بخوانند؟

اشتراک گذاری