اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/تاثیر-ماه-رمضان-ماه-خدا-بر-رفتار.html&text=خدا کند بعد از ماه رمضان دبه نکنم

اشتراک گذاری