اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/جایز-بودن-استخاره.html&text=میزان جایز بودن استخاره از دیدگاه ائمه(ع)

اشتراک گذاری