اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/حساسیت-امام-سجاد-برای-خدمت-به-مردم.html&text=حساسیت امام سجاد برای خدمت به مردم

اشتراک گذاری