اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/حكم-ترک-حج.html&text=حکم کسی که حج را بی دلیل ترک کند

اشتراک گذاری