اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/حکم-دقیق-دست-دادن-با-نامحرم.html&text=حکم دقیق دست دادن با نامحرم

اشتراک گذاری