اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/ختم-سوره-یس-برای-برآورده-شدن-حاجات.html&text=حاجت گرفتن در کلمه

اشتراک گذاری