اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/ختم-قل-هو-الله.html&text=ختم بسیار مجرب قل هو الله

اشتراک گذاری