اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/ختم-یک-هفته-ای-سوره-ها-جهت-براورده-شدن-ح.html&text=ختم یک هفته ای سوره ها جهت براورده شدن حاجات

اشتراک گذاری