اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/خواندن-نماز-امام-جواد-برای-حاجت.html&text=نماز امام جواد (ع) برای برآورده شدن امور دنیوی

اشتراک گذاری