اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/درجات-بالای-بهشت.html&text=یک راه ساده برای کسب درجات بالای بهشت

اشتراک گذاری