اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعایی-که-کسی-آن-را-نمی-خواند-مگر-آنکه-حا.html&text=دعایی که کسی آن را نمی خواند مگر آنکه حاجت او برآورده شود!

اشتراک گذاری