اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعای-از-شیر-گرفتن-کودک.html&text=دعایی جالب برای از شیر گرفتن کودک

اشتراک گذاری