اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعای-افزایش-مهر-و-محبت-و-آشتی.html&text=دعای افزایش مهر و محبت و آشتی

اشتراک گذاری