اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعای-رفع-چشم-زخم-آیات-روایات.html&text=دعای رفع چشم زخم در آیات و روایات

اشتراک گذاری