اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعای-زیاد-شدن-رزق-و-روزی.html&text=دعایی برای زیاد شدن روزی در سجدهٔ نمازها

اشتراک گذاری