اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعا-برای-پیدا-کردن-دزد.html&text=برای پیدا کردن دزد و اشیاء دزدیده شده این ذکر را بخوانید

اشتراک گذاری