اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دعا-برای-گشایش-کار-جوانان.html&text=دعا برای گشایش کار جوانان

اشتراک گذاری