اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/دلیل-اینکه-خداوند-،-موجودات-هستی-را-به-م.html&text=دلیل اینکه خداوند ، موجودات هستی را به مبارزه دعوت کرده است، چیست؟

اشتراک گذاری