اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/روزی-که-بهترین-بانوی-جهان-پیمان-عشق-بست.html&text=روزی که بهترین بانوی جهان پیمان عشق بست

اشتراک گذاری