اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/روش-دعا-کردن-برای-اجابت-خواسته.html&text=نکته ای مهم درباره حالت دست ها برای دعاکردن عکس

اشتراک گذاری