اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/روش-صحیح-استخاره-بوسیله-قرآن-کریم.html&text=روش صحیح استخاره بوسیله قرآن کریم

اشتراک گذاری