اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/سفارش-قرآن-به-پندگیری-از-تاریخ.html&text=سفارش قرآن به پندگیری از تاریخ

اشتراک گذاری