اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/شرط-قبولی-اعمال.html&text=شرط قبولی اعمال چیست؟

اشتراک گذاری