اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/شهدای-کربلا-3-زهیربن-قین،-بازوی-توانای.html&text=شهدای کربلا (۳) زهیربن قین، بازوی توانای امام حسین

اشتراک گذاری