اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/شیطان-هنگام-وسوسه-آدم-و-حوا-به-چه-شکلی-ب.html&text=شیطان هنگام وسوسه آدم و حوا به چه شکلی بوده است؟

اشتراک گذاری