اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/صبر-جمیلی-که-در-قرآن-به-آن-سفارش-شده،-چه.html&text=صبر جمیلی که در قرآن به آن سفارش شده، چه صبری است؟

اشتراک گذاری