اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/عمل-نکردن-به-جواب-استخاره.html&text=عمل نکردن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

اشتراک گذاری