اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/غیبت-قطعا-روزه-را-باطل-می-کند.html&text=غیبت قطعا روزه را باطل می کند!

اشتراک گذاری