اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/فضائل-خواندن-سوره-کافرون-قبل-از-خواب.html&text=فضائل خواندن سوره کافرون قبل از خواب

اشتراک گذاری