اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/فضیلت-دعای-عهد.html&text=اثرات ارزشمند خواندن دعای عهد

اشتراک گذاری