اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/فضیلت-نماز-جماعت-بر-نماز-فرادا.html&text=اهمیت خواندن نماز به جماعت نسبت به فرادا

اشتراک گذاری