اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/قطع-رابطه-با-خویشان.html&text=با انجام این گناه به مرگ تان شتاب می بخشید

اشتراک گذاری