اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/كدام-قیام-در-نماز-ركن-محسوب-می‌شود؟.html&text=کدام قیام در نماز رکن محسوب می‌شود؟

اشتراک گذاری