اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/مؤثرترین-نذر-و-شرایط-صحت-آن.html&text=مؤثرترین نذر و شرایط صحت آن

اشتراک گذاری