اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/مدارا-کردن-با-دیگران.html&text=مدارا کردن با دیگران از نظر قرآن و سیره عترت (ع)

اشتراک گذاری