اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/مرده‌ای-که-به-اذن-خدا-زنده-می‌شود.html&text=مرده‌ای که به اذن خدا زنده می‌شود

اشتراک گذاری