اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/مشخصات-چهره-امام-زمان-که-در-بحارالانوا.html&text=مشخصات چهره امام زمان که در بحارالانوار ذکر شده

اشتراک گذاری