اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/معاد-جسمانی.html&text=معاد جسمانی است ؟ آیا در آن دنیا انسان، وجودی مادی است؟

اشتراک گذاری