اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/نخستین-کسی-که-با-امام-زمانع-بیعت-می‌کن.html&text=نخستین کسی که با امام زمان(ع) بیعت می‌کند

اشتراک گذاری